Niebieskie promyki - Tygodniowy rozkład materiału

TYGODNIOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

PONIEDZIAŁEK
Zajęcia poranne: Ćw. oddechowe i artykulacyjne rozwijające aparat mowy.
Zajęcia dydaktyczne: Zajęcia muzyczno - rytmiczne.
                                  J. angielski

WTOREK
Zajęcia poranne: Zabawy rozwijające percepcję wzrokową.
Zajęcia dydaktyczne: Rozwijanie aktywności językowej. Zajęcia plastyczne.

ŚRODA
Zajęcia poranne: Zabawy i ćw. rozwijające sprawność manualną.
Zajęcia dydaktyczne: Matematyka sensoryczna.

CZWARTEK
Zajęcia poranne: J. angielski.
Zajęcia dydaktyczne: Zabawy ruchowe – gimnastyka.

PIĄTEK
Zajęcia poranne: Ćw. z zakresu orientacji przestrzennej.
Zajęcia dydaktyczne: Przyroda.

TYGODNIOWY ROZKŁAD MATERIAŁU

PONIEDZIAŁEK
Zajęcia poranne: Ćw. oddechowe i artykulacyjne rozwijające aparat mowy.
Zajęcia dydaktyczne: Zajęcia muzyczno - rytmiczne.
                                  J. angielski

WTOREK
Zajęcia poranne: Zabawy rozwijające percepcję wzrokową.
Zajęcia dydaktyczne: Rozwijanie aktywności językowej. Zajęcia plastyczne.

ŚRODA
Zajęcia poranne: Zabawy i ćw. rozwijające sprawność manualną.
Zajęcia dydaktyczne: Matematyka sensoryczna.

CZWARTEK
Zajęcia poranne: J. angielski.
Zajęcia dydaktyczne: Zabawy ruchowe – gimnastyka.

PIĄTEK
Zajęcia poranne: Ćw. z zakresu orientacji przestrzennej.
Zajęcia dydaktyczne: Przyroda.