Pomarańczowe promyki - Tygodniowy rozkład materiału

Poniedziałek

Zajęcia poranne - profilaktyka logopedyczna

Zajęcia dydaktyczne - wprowadzenie do tematyki zajęć 

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia z klucza (konstrukcje)


Wtorek

Zajęcia poranne -  Ćwiczenia motoryki małej

Zajęcia dydaktyczne - Nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej 

Zajęcia popołudniowe - Przygody Języczka Podróżniczka


Środa

Zajęcia poranne - Słucham, patrzę uważnie i układam rytm

Zajęcia dydaktyczne - Gimnastyka

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka


Czwartek

Zajęcia poranne - Zabawy dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne - Plastyka

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka


Piątek 

Zajęcia poranne - Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową

Zajęcia dydaktyczne - Matematyka według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zajęcia popołudniowe - Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss


Poniedziałek

Zajęcia poranne - profilaktyka logopedyczna

Zajęcia dydaktyczne - wprowadzenie do tematyki zajęć 

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia z klucza (konstrukcje)


Wtorek

Zajęcia poranne -  Ćwiczenia motoryki małej

Zajęcia dydaktyczne - Nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej 

Zajęcia popołudniowe - Przygody Języczka Podróżniczka


Środa

Zajęcia poranne - Słucham, patrzę uważnie i układam rytm

Zajęcia dydaktyczne - Gimnastyka

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka


Czwartek

Zajęcia poranne - Zabawy dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne - Plastyka

Zajęcia popołudniowe - Zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka


Piątek 

Zajęcia poranne - Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową

Zajęcia dydaktyczne - Matematyka według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zajęcia popołudniowe - Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss