język angielski

ROZKŁAD MATERIAŁU
Czego się już nauczyliśmy, a czego będzie się uczyć...

Tematyka nauczania 
Słownictwo i zwroty językowe 
Aspekty wychowawcze, osiągnięcia dziecka 
WRZESIEŃ
1.Hello, How are you? - Cześć jak się masz?
Hello- witaj,
Goodbye - do widzenia
Yes/ No
Good morning kids! , Hello children
Good morning teacher! Hello Teacher!
What’s your name? My name is…
How are you? I’m fine thank you.

 • wita i żegna się w jęz. angielskim,
 • przedstawia siebie
 • reaguje na polecenia,
 • śpiewa piosenki w języku angielskim,
2. Let's go to England
    środki transportu

 car, bike, plane, balloon, boat, bus,

Song:
"Let's go to England"
Hello, hello- I am a little ant
Hello, hello- I am on the bus
Let's go to England  x2
Let's go to England now!

Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now        x2
Are you ready?  x2
Are you ready to say bye-bye?

 • nazywa środki transportu,
 • śpiewa piosenkę na rozpoczęcie i zakończenie zajęć,
PAŹDZIERNIK


3. Cherry Tree
    owoce i kolory


4. Toys
    ZabawkiWhat colour is it?- Jaki to kolor?
Red, please - poproszę czerwony
blue, green, yellow, red, white
orange, brown, black, white,
purple, pink
What's missing? - co zniknęło?
apple, pear, plum, grapes, strawberry,
cherry, peach, banana, lemon, orange,

Song:
"Juicy apples"
Juicy apples / Yellow pear/ purple plums
fall from the tree x 3
Juicy apples
pick, pick, pick, eat, eat, eat, eat.


doll, teddy bear, ball, car, train, kite, pram,
doll's house, blocks,

Song:
 "I am a pilot of the aeroplane"

I am a pilot of the aeroplane
And I fly up, and I fly down x2
There are two wings on my little aeroplane x2
And I fly up, and I fly down x2
There is a tail on my little aeroplane
And I fly up, and I fly down x2
 • nazywa i wskazuje odpowiedni kolor, owoc
 • odpowiada na pytanie,
 • śpiewa piosenkę " Juicy apples"
 • reaguje ruchem,
 • nazywa i wskazuje odpowiednią zabawkę
 • odpowiada na pytanie,
 • śpiewa piosenkę  "I am a pilot of the aeroplane"
 • reaguje ruchem,
LISTOPAD
5.  What's the weather like?
    Pogoda

6. My body- moje ciało
słownictwo:
sunny, cloudy, rainy, snowy, windy- przymiotniki
sun,cloud, rain, snow, wind - rzeczowniki

Song:
"Umbrella"
It is rainy. It is rainy
Where's your umbrella?
Here it is. Here it is
Open your umbrella

Splash,splash, splash,splash
splash, splash, splash

Is it rainy? Is it rainy?
No,it isn't. No, it isn't. No, it isn't
Close your umbrella
And let's go home
And let's go homesłownictwo:
eyes, ears, nose, mouth, head, neck, back, tummy, hands, legs, fingers, toes
Where is?/ Where are? - Gdzie jest?/ Gdzie są?
Song:
Happy Little Dog
I'm a happy little dog
Happy dog
Look at my eyes
Eyes, eyes, eyes
Look at my nose
nose, nose,nose
Look at my ears
ears, ears, ears,
Look at ny mouth
Mouth, mouth,mouth
Look how happy I am!


My body
1. One, two, one, two three
    Shake, shake, shake your head with me /  x2
2. One, two, one, two three
    Clap, clap, clap your hands with me  /x2
3. One, two, one, two three
    Blink, blink, blink your eyes with me  /x2
4. One, two, one, two three
    Flap, flap, flap your ears with me    /x2
5. One, two, one, two three
    Wiggle, wiggle, wiggle with me    / x2
6. One, two, one, two three
    Pat,pat, pat with me   / x2
7. One, two, one, two three
    Stamp, stamp, stamp with me / x2
8. One, two, one, two three
    Shake, shake, shake your head with me / x2 • wskazuje i nazywa określone obrazki przedstawiające pogodę
 • potrafi nazwać wybrane rzeczowniki  tj. snow, rain,sun, cloud
 • śpiewa w jęz. angielskim i przedstawia ruchem piosenkę o parasolce
-wskazuje i nazywa części ciała
-rozumie instrukcje oraz pytania podane w jęz. angielskim,
-śpiewa i pokazuje piosenki w języku angielskim,GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIECROZKŁAD MATERIAŁU
Czego się już nauczyliśmy, a czego będzie się uczyć...

Tematyka nauczania 
Słownictwo i zwroty językowe 
Aspekty wychowawcze, osiągnięcia dziecka 
WRZESIEŃ
1.Hello, How are you? - Cześć jak się masz?
Hello- witaj,
Goodbye - do widzenia
Yes/ No
Good morning kids! , Hello children
Good morning teacher! Hello Teacher!
What’s your name? My name is…
How are you? I’m fine thank you.

 • wita i żegna się w jęz. angielskim,
 • przedstawia siebie
 • reaguje na polecenia,
 • śpiewa piosenki w języku angielskim,
2. Let's go to England
    środki transportu

 car, bike, plane, balloon, boat, bus,

Song:
"Let's go to England"
Hello, hello- I am a little ant
Hello, hello- I am on the bus
Let's go to England  x2
Let's go to England now!

Let's go to Poland, Poland
Let's go to Poland now        x2
Are you ready?  x2
Are you ready to say bye-bye?

 • nazywa środki transportu,
 • śpiewa piosenkę na rozpoczęcie i zakończenie zajęć,
PAŹDZIERNIK


3. Cherry Tree
    owoce i kolory


4. Toys
    ZabawkiWhat colour is it?- Jaki to kolor?
Red, please - poproszę czerwony
blue, green, yellow, red, white
orange, brown, black, white,
purple, pink
What's missing? - co zniknęło?
apple, pear, plum, grapes, strawberry,
cherry, peach, banana, lemon, orange,

Song:
"Juicy apples"
Juicy apples / Yellow pear/ purple plums
fall from the tree x 3
Juicy apples
pick, pick, pick, eat, eat, eat, eat.


doll, teddy bear, ball, car, train, kite, pram,
doll's house, blocks,

Song:
 "I am a pilot of the aeroplane"

I am a pilot of the aeroplane
And I fly up, and I fly down x2
There are two wings on my little aeroplane x2
And I fly up, and I fly down x2
There is a tail on my little aeroplane
And I fly up, and I fly down x2
 • nazywa i wskazuje odpowiedni kolor, owoc
 • odpowiada na pytanie,
 • śpiewa piosenkę " Juicy apples"
 • reaguje ruchem,
 • nazywa i wskazuje odpowiednią zabawkę
 • odpowiada na pytanie,
 • śpiewa piosenkę  "I am a pilot of the aeroplane"
 • reaguje ruchem,
LISTOPAD
5.  What's the weather like?
    Pogoda

6. My body- moje ciało
słownictwo:
sunny, cloudy, rainy, snowy, windy- przymiotniki
sun,cloud, rain, snow, wind - rzeczowniki

Song:
"Umbrella"
It is rainy. It is rainy
Where's your umbrella?
Here it is. Here it is
Open your umbrella

Splash,splash, splash,splash
splash, splash, splash

Is it rainy? Is it rainy?
No,it isn't. No, it isn't. No, it isn't
Close your umbrella
And let's go home
And let's go homesłownictwo:
eyes, ears, nose, mouth, head, neck, back, tummy, hands, legs, fingers, toes
Where is?/ Where are? - Gdzie jest?/ Gdzie są?
Song:
Happy Little Dog
I'm a happy little dog
Happy dog
Look at my eyes
Eyes, eyes, eyes
Look at my nose
nose, nose,nose
Look at my ears
ears, ears, ears,
Look at ny mouth
Mouth, mouth,mouth
Look how happy I am!


My body
1. One, two, one, two three
    Shake, shake, shake your head with me /  x2
2. One, two, one, two three
    Clap, clap, clap your hands with me  /x2
3. One, two, one, two three
    Blink, blink, blink your eyes with me  /x2
4. One, two, one, two three
    Flap, flap, flap your ears with me    /x2
5. One, two, one, two three
    Wiggle, wiggle, wiggle with me    / x2
6. One, two, one, two three
    Pat,pat, pat with me   / x2
7. One, two, one, two three
    Stamp, stamp, stamp with me / x2
8. One, two, one, two three
    Shake, shake, shake your head with me / x2 • wskazuje i nazywa określone obrazki przedstawiające pogodę
 • potrafi nazwać wybrane rzeczowniki  tj. snow, rain,sun, cloud
 • śpiewa w jęz. angielskim i przedstawia ruchem piosenkę o parasolce
-wskazuje i nazywa części ciała
-rozumie instrukcje oraz pytania podane w jęz. angielskim,
-śpiewa i pokazuje piosenki w języku angielskim,GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIEC