Aktualności

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki otrzymanej kwocie dokonaliśmy zakupu nowości wydawniczych na placówkę w kwocie 1875,00zł. Priorytetowym celem Programu jest wzmocnienie czytelnictwa u dzieci najmłodszych od 3 roku życia. W ramach działań promujących czytelnictwo zaprosimy Państwa do udziału w różnego rodzaju konkursach, przedsięwzięciach. 
Roczny Plan Pracy realizowany w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 oparty będzie w głównej mierze na upowszechnieniu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci, na przekazywaniu za pośrednictwem literatury wartości moralnych. O wszystkich działaniach, które będą realizowane w ramach Programu będziemy Państwa na bieżąco informować i zapraszać do współpracy. 
Jeśli są Państwo zainteresowani tematem zapraszam na stronę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: https://nprcz.pl/
w zakładce dla rodziców można przeczytać ciekawe artykuły dotyczące sposobów zachęcania dziecka do czytania, czy warto czytać dziecku przed snem, czy książka może wywołać u dziecka emocje itp.


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki otrzymanej kwocie dokonaliśmy zakupu nowości wydawniczych na placówkę w kwocie 1875,00zł. Priorytetowym celem Programu jest wzmocnienie czytelnictwa u dzieci najmłodszych od 3 roku życia. W ramach działań promujących czytelnictwo zaprosimy Państwa do udziału w różnego rodzaju konkursach, przedsięwzięciach. 
Roczny Plan Pracy realizowany w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 oparty będzie w głównej mierze na upowszechnieniu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci, na przekazywaniu za pośrednictwem literatury wartości moralnych. O wszystkich działaniach, które będą realizowane w ramach Programu będziemy Państwa na bieżąco informować i zapraszać do współpracy. 
Jeśli są Państwo zainteresowani tematem zapraszam na stronę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: https://nprcz.pl/
w zakładce dla rodziców można przeczytać ciekawe artykuły dotyczące sposobów zachęcania dziecka do czytania, czy warto czytać dziecku przed snem, czy książka może wywołać u dziecka emocje itp.