"Zielone Promyki" 6-latki

Wychowawczyni: Klaudia Brzezina

Ramowy rozkład dnia w grupie "Zielone Promyki":

8:00 - 8:30
Gry i zabawy w małych grupach; zabawy ruchowe.
8:30 - 8:50
Wprowadzenie do zajęć / zabawa dydaktyczna.
8:50 - 9:00
Ćwiczenia poranne.
9:00 - 9:30
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć.
9:30 - 10:20
Zajęcia dydaktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć, zabawy ruchowe między zajęciami.
10:20 - 11:00
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:00 - 12:00
Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.
12:00 - 12:30
Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu; obiad; zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:30 - 12.50
Odpoczynek poobiedni, czytanie książek.

12:50 - 13.30
Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z tematyki dziennej i tygodniowej. Zabawy na podwórku przedszkolnym lub zabawy dowolne w kącikach zabaw.
13:30 - 14.00
Zabawy w małych grupach podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.
14:00 - 14.20
Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.
14:20 - 15.00
Zajęcia popołudniowe rozwijające zainteresowania dzieci. .


Zajęcia z gimnastyki:  piątek

Religia: środa 8:00 – 8:30

           piątek 8:00 – 8:30


Bloki tematyczne na miesiąc: MARZEC

W MARCU JAK W GARNCU

 • Dziecko:
 • poznaje obraz graficzny głoski b – litery b, B
 • zna i wymienia charakterystyczne cechy wiosennej pogody
 • bierze udział w wycieczce
 • WYNALAZKI
 • Dziecko:
 • wymienia urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności codziennych
 • porównuje funkcje i budowę przedmiotów dawniej i dziś
 • poznaje obraz graficzny głoski w– litery w, W
 •  konstruuje grę-opowiadanie
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie liczby 9
 • WITAJ, WIOSNO!
 • Dziecko:
 • utrwala informację o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie
 • poznaje zwyczaj topienia marzanny
 • dostrzega rytm i stałość następstw dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku;  układa kalendarz (koduje) i odczytuje uwzględnione tam regularności (dekoduje)
 • poznaje obraz graficzny głoski z – litery z, Z
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie liczby 10
 • CZTERY ŻYWIOŁY
 • Dziecko:
 • zapoznaje się z czterema żywiołami: powietrze, ogień, woda, ziemia; rozumie ich znaczenia w życiu człowieka
 • rozwija zdolności anali­tyczne – dostrzeganie cech pozytywnych i negatywnych
 • uczy się lepszego rozumienia następstw w czasie:
 • ustalania , co było wczoraj, przedwczoraj, dwa dni temu
 • ustalania, co będzie jutro, pojutrze, za trzy dni
 • poznaje obraz graficzny głoski p – litery p, P


Wychowawczyni: Klaudia Brzezina

Ramowy rozkład dnia w grupie "Zielone Promyki":

8:00 - 8:30
Gry i zabawy w małych grupach; zabawy ruchowe.
8:30 - 8:50
Wprowadzenie do zajęć / zabawa dydaktyczna.
8:50 - 9:00
Ćwiczenia poranne.
9:00 - 9:30
Przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć.
9:30 - 10:20
Zajęcia dydaktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć, zabawy ruchowe między zajęciami.
10:20 - 11:00
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:00 - 12:00
Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.
12:00 - 12:30
Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu; obiad; zabiegi higieniczne po obiedzie.
12:30 - 12.50
Odpoczynek poobiedni, czytanie książek.

12:50 - 13.30
Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z tematyki dziennej i tygodniowej. Zabawy na podwórku przedszkolnym lub zabawy dowolne w kącikach zabaw.
13:30 - 14.00
Zabawy w małych grupach podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.
14:00 - 14.20
Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.
14:20 - 15.00
Zajęcia popołudniowe rozwijające zainteresowania dzieci. .


Zajęcia z gimnastyki:  piątek

Religia: środa 8:00 – 8:30

           piątek 8:00 – 8:30


Bloki tematyczne na miesiąc: MARZEC

W MARCU JAK W GARNCU

 • Dziecko:
 • poznaje obraz graficzny głoski b – litery b, B
 • zna i wymienia charakterystyczne cechy wiosennej pogody
 • bierze udział w wycieczce
 • WYNALAZKI
 • Dziecko:
 • wymienia urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności codziennych
 • porównuje funkcje i budowę przedmiotów dawniej i dziś
 • poznaje obraz graficzny głoski w– litery w, W
 •  konstruuje grę-opowiadanie
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie liczby 9
 • WITAJ, WIOSNO!
 • Dziecko:
 • utrwala informację o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie
 • poznaje zwyczaj topienia marzanny
 • dostrzega rytm i stałość następstw dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku;  układa kalendarz (koduje) i odczytuje uwzględnione tam regularności (dekoduje)
 • poznaje obraz graficzny głoski z – litery z, Z
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie liczby 10
 • CZTERY ŻYWIOŁY
 • Dziecko:
 • zapoznaje się z czterema żywiołami: powietrze, ogień, woda, ziemia; rozumie ich znaczenia w życiu człowieka
 • rozwija zdolności anali­tyczne – dostrzeganie cech pozytywnych i negatywnych
 • uczy się lepszego rozumienia następstw w czasie:
 • ustalania , co było wczoraj, przedwczoraj, dwa dni temu
 • ustalania, co będzie jutro, pojutrze, za trzy dni
 • poznaje obraz graficzny głoski p – litery p, P