Odpłatność za przedszkole

1. OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA​

-5 godzin bezpłatnych-realizacja podstawy programowej  od 8:30 do 13:30

-za każdą dodatkową godzinę opłata wynosi 1 zł , opłata ta nie dotyczy  dzieci 6- letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

Godziny płatne od 6:30 do 8:30 oraz od 13:30 do 16:30

​2.OPŁATA ZA ŻYWIENIE

koszty posiłków : 

śniadanie +drugie śniadanie 2,00 zł 

obiad 3 ,50 zł 

podwieczorek  1,30 zł

​​  Odpłatność należy wpłacać do 10 dnia następnego miesiąca na konto przedszkola :

22 8454 1040 2002 0048 5201 0002

W miesiącu grudniu  należy dokonać dwóch płatności : do 10 grudnia za listopad , do 27 grudnia  za grudzień.

Podstawa prawna : Uchwała Rady Miasta Orzesze XXVIII/326/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze  ,  Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu z dnia dnia 29 sierpnia 2017 r.

3.WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW  

na rachunek bankowy 

65 8454 1040 2002 0006 4868 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Orzeszu 

1. OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA​

-5 godzin bezpłatnych-realizacja podstawy programowej  od 8:30 do 13:30

-za każdą dodatkową godzinę opłata wynosi 1 zł , opłata ta nie dotyczy  dzieci 6- letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

Godziny płatne od 6:30 do 8:30 oraz od 13:30 do 16:30

​2.OPŁATA ZA ŻYWIENIE

koszty posiłków : 

śniadanie +drugie śniadanie 2,00 zł 

obiad 3 ,50 zł 

podwieczorek  1,30 zł

​​  Odpłatność należy wpłacać do 10 dnia następnego miesiąca na konto przedszkola :

22 8454 1040 2002 0048 5201 0002

W miesiącu grudniu  należy dokonać dwóch płatności : do 10 grudnia za listopad , do 27 grudnia  za grudzień.

Podstawa prawna : Uchwała Rady Miasta Orzesze XXVIII/326/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze  ,  Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu z dnia dnia 29 sierpnia 2017 r.

3.WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW  

na rachunek bankowy 

65 8454 1040 2002 0006 4868 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Orzeszu