Dostęp dla niepełnosprawnych:

Odpłatność za przedszkole

OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA

 • 5 godzin bezpłatnych-realizacja podstawy programowej od 8:30 do 13:30,
 • za każdą dodatkową godzinę opłata wynosi 1 zł, opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

Godziny płatne od 6:30 do 8:30 oraz od 13:30 do 16:30

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

koszty posiłków : 

 • śniadanie + drugie śniadanie - 2,20 zł 
 • obiad - 4,00 zł 
 • podwieczorek - 1,60 zł

Odpłatność należy wpłacać do 10 dnia następnego miesiąca na konto przedszkola: 22 8454 1040 2002 0048 5201 0002

W miesiącu grudniu należy dokonać dwóch płatności: 

 • do 10 grudnia za listopad, 
 • do 28 grudnia za grudzień.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Orzesze XXVIII/326/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze, Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW  

rachunek bankowy: 65 8454 1040 2002 0006 4868 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Orzeszu 

OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA

 • 5 godzin bezpłatnych-realizacja podstawy programowej od 8:30 do 13:30,
 • za każdą dodatkową godzinę opłata wynosi 1 zł, opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

Godziny płatne od 6:30 do 8:30 oraz od 13:30 do 16:30

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

koszty posiłków : 

 • śniadanie + drugie śniadanie - 2,20 zł 
 • obiad - 4,00 zł 
 • podwieczorek - 1,60 zł

Odpłatność należy wpłacać do 10 dnia następnego miesiąca na konto przedszkola: 22 8454 1040 2002 0048 5201 0002

W miesiącu grudniu należy dokonać dwóch płatności: 

 • do 10 grudnia za listopad, 
 • do 28 grudnia za grudzień.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Orzesze XXVIII/326/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze, Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW  

rachunek bankowy: 65 8454 1040 2002 0006 4868 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Orzeszu