Niebieskie promyki - Bloki tematyczne

BLOKI TEMATYCZNE NA: STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok!

dziecko:
     - poznaje pojęcie Nowy Rok;

- zna nazwy czterech pór roku;

- wie, jaka jest aktualna pora roku;

- bierze udział w zabawach ruchowych przy muzyce;

- reaguje na zmianę tempa w muzyce: szybko – wolno.

2 - 3. Ptaki są głodne

dziecko:
      - rozpoznaje i nazywa: wróbla, gołębia, sikorkę, wronę;

- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;

- uważnie słucha tekstów literackich;

- prawidłowo łączy liczebnik z rzeczownikiem: dwie sikorki dwa wróble / gołębie;

- potrafi właściwie rozpoznać karty i dopasować je do obrazków – według kształtu i koloru;

- potrafi uporządkować 3 różnej wielkości kwadraty, aby zrobić stabilną wieżę;

- nabywa swobody w malowaniu farbami;

- wykonuje wydzierankę;

- rozpoznaje i przyporządkowuje do obrazka głosy ptaków.

4 - 5. Moja babcia i mój dziadek

dziecko:
      - nazywa członków rodziny;

- rozwija uczucia szacunku i przywiązania di dziadków;

- odbiera i rozumie treści przekazywane przez mimikę;

- uczy się życzliwych zachowań wobec bliskich osób;

- posługuje się nazwami rzeczy i ubrań;

- wiąże opis słowny z osobami: dziadka, babci, wnuczki, wnuczka;

- zna schemat ciała człowieka;

- podejmuje próby rysowania postaci człowieka;

- potrafi odróżnić owal od koła i połączyć małe owale i małe koła z dużymi;

- potrafi właściwie rozpoznać karty i dopasować je do obrazków – według kształtu i koloru;

- rozróżnia dźwięki ciche i głośne;

- gra na instrumentach perkusyjnych;

- ilustruje ruchem treści prostych wierszyków.

BLOKI TEMATYCZNE NA: STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok!

dziecko:
     - poznaje pojęcie Nowy Rok;

- zna nazwy czterech pór roku;

- wie, jaka jest aktualna pora roku;

- bierze udział w zabawach ruchowych przy muzyce;

- reaguje na zmianę tempa w muzyce: szybko – wolno.

2 - 3. Ptaki są głodne

dziecko:
      - rozpoznaje i nazywa: wróbla, gołębia, sikorkę, wronę;

- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;

- uważnie słucha tekstów literackich;

- prawidłowo łączy liczebnik z rzeczownikiem: dwie sikorki dwa wróble / gołębie;

- potrafi właściwie rozpoznać karty i dopasować je do obrazków – według kształtu i koloru;

- potrafi uporządkować 3 różnej wielkości kwadraty, aby zrobić stabilną wieżę;

- nabywa swobody w malowaniu farbami;

- wykonuje wydzierankę;

- rozpoznaje i przyporządkowuje do obrazka głosy ptaków.

4 - 5. Moja babcia i mój dziadek

dziecko:
      - nazywa członków rodziny;

- rozwija uczucia szacunku i przywiązania di dziadków;

- odbiera i rozumie treści przekazywane przez mimikę;

- uczy się życzliwych zachowań wobec bliskich osób;

- posługuje się nazwami rzeczy i ubrań;

- wiąże opis słowny z osobami: dziadka, babci, wnuczki, wnuczka;

- zna schemat ciała człowieka;

- podejmuje próby rysowania postaci człowieka;

- potrafi odróżnić owal od koła i połączyć małe owale i małe koła z dużymi;

- potrafi właściwie rozpoznać karty i dopasować je do obrazków – według kształtu i koloru;

- rozróżnia dźwięki ciche i głośne;

- gra na instrumentach perkusyjnych;

- ilustruje ruchem treści prostych wierszyków.