Dostęp dla niepełnosprawnych:

Pomarańczowe promyki - Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE POMARAŃCZOWE PROMYKI - ROK SZKOLNY 2021/2022

 

7.30 - 8:30 - Gry i układanki stolikowe, zabawy swobodne dzieci, rysowanie, zabawy plastyczne


8:30 - 8.45 - Rozwijanie kompetencji społecznych, nauka nowych piosenek i wierszy, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenia logopedyczne


8.45 - 9:15 - Przygotowanie do śniadania, śniadanie (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po śniadaniu


9:15 - 9.45 - Zajęcie dydaktyczne według tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o podstawę programową (Dziecięca matematyka/Nauka czytania według J. Cieszyńskiej/zajęcia gimnastyczne/zajęcia muzyczne i plastyczne/ zajęcia przyrodnicze)


9.45 - 10.30 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer ( ubieranie się), wyjście na podwórko, zabawy na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe na podwórku


10.30 - 11.30 - Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań


11.30 - 11.45 - Zabawy paluszkowe, zabawy w kole, zabawy muzyczno-ruchowe


11.45 - 12.15 - Przygotowanie do obiadu, obiad (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po obiedzie


12:15 - 12.45 - Poobiedni odpoczynek, czytanie bajki, słuchanie muzyki relaksacyjnej


12.45 - 13:15 - Zajęcia popołudniowe wg tygodniowego rozkładu zajęć (Czyściochowo/Matematyka sensoryczna/ wycinanki,wyklejanki/ ćwiczenia grafomotoryczne)


13:15 - 13.45 - Zabawa swobodna według zainteresowań dzieci


13.45 - 14:00 - Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po podwieczorku


14:00 - 16:00 - Zabawy swobodne dzieci, zabawy plastyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy na podwórku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE POMARAŃCZOWE PROMYKI - ROK SZKOLNY 2021/2022

 

7.30 - 8:30 - Gry i układanki stolikowe, zabawy swobodne dzieci, rysowanie, zabawy plastyczne


8:30 - 8.45 - Rozwijanie kompetencji społecznych, nauka nowych piosenek i wierszy, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenia logopedyczne


8.45 - 9:15 - Przygotowanie do śniadania, śniadanie (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po śniadaniu


9:15 - 9.45 - Zajęcie dydaktyczne według tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o podstawę programową (Dziecięca matematyka/Nauka czytania według J. Cieszyńskiej/zajęcia gimnastyczne/zajęcia muzyczne i plastyczne/ zajęcia przyrodnicze)


9.45 - 10.30 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer ( ubieranie się), wyjście na podwórko, zabawy na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe na podwórku


10.30 - 11.30 - Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań


11.30 - 11.45 - Zabawy paluszkowe, zabawy w kole, zabawy muzyczno-ruchowe


11.45 - 12.15 - Przygotowanie do obiadu, obiad (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po obiedzie


12:15 - 12.45 - Poobiedni odpoczynek, czytanie bajki, słuchanie muzyki relaksacyjnej


12.45 - 13:15 - Zajęcia popołudniowe wg tygodniowego rozkładu zajęć (Czyściochowo/Matematyka sensoryczna/ wycinanki,wyklejanki/ ćwiczenia grafomotoryczne)


13:15 - 13.45 - Zabawa swobodna według zainteresowań dzieci


13.45 - 14:00 - Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek (kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków), zabiegi higieniczne po podwieczorku


14:00 - 16:00 - Zabawy swobodne dzieci, zabawy plastyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy na podwórku