Niebieskie promyki - Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu w grupie „Niebieskie Promyki”

Część I – poranna

8:30 – 8:45 – Zabawy muzyczno – ruchowe; zabawy dydaktyczne (ćw. spostrzegawczości, ćw. pamięci, ćw. orientacji przestrzennej).

8:45 – 9:15 –  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience; śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie; zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

Część II - główna

9:15 – 9:40 – Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć.  Zabawy ruchowe między zajęciami. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9:40 – 10:40 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:40 – 11:40 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka i doskonalenie czynności  ubierania się, zapinania guzików, suwaków). Zabawy samodzielne, zabawy tropiące, obserwacja przyrody w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.

11:40 – 12:20 – Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

12:20 – 13:00 – Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek i opowiadań, ćwiczenia relaksacyjne, wyciszenie.

Część III - poobiednia

13:00 – 13:40 – Swobodna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.

13:40 – 14:00 – Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu w grupie „Niebieskie Promyki”

Część I – poranna

8:30 – 8:45 – Zabawy muzyczno – ruchowe; zabawy dydaktyczne (ćw. spostrzegawczości, ćw. pamięci, ćw. orientacji przestrzennej).

8:45 – 9:15 –  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience; śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie; zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

Część II - główna

9:15 – 9:40 – Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć.  Zabawy ruchowe między zajęciami. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

9:40 – 10:40 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:40 – 11:40 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka i doskonalenie czynności  ubierania się, zapinania guzików, suwaków). Zabawy samodzielne, zabawy tropiące, obserwacja przyrody w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.

11:40 – 12:20 – Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

12:20 – 13:00 – Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek i opowiadań, ćwiczenia relaksacyjne, wyciszenie.

Część III - poobiednia

13:00 – 13:40 – Swobodna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.

13:40 – 14:00 – Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.