Dostęp dla niepełnosprawnych:

Żółte promyki - Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w grupie "Żółte Promyki":


6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.


8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe, muzyczno-rytmiczne, integracyjne.


8:30 - 9:00

Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy dydaktyczne (ćw. spostrzegawczości, ćw. pamięci, ćw. orientacji przestrzennej, ćw. manualnej j. angielski, ćw. z zakresu profilaktyki logopedycznej). Ćwiczenia poranne.


9:00-9:30

Śniadanie - kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Zabiegi higieniczno- porządkowe.


9:30-10:30

Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według planu tygodniowego.


10:30- 11:00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci.


11:00- 12:00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko, zabawy ruchowe, tropiące, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy na podwórku.


12:00 - 12:30

Przygotowanie do obiadu, obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.


12:30 - 13:00

Poobiedni odpoczynek – słuchanie bajek/opowiadań.


13:00 - 13:30

Swobodna zabawa dzieci – podejmowanie działań.


13:30 - 14:00

Gry i zabawy z całą grupą.


14:00 - 14:15

Podwieczorek, zabiegi higieniczne.


14:15 - 16:30

Zabawy swobodne dzieci, zabawy na placu zabaw.

Ramowy rozkład dnia w grupie "Żółte Promyki":


6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.


8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe, muzyczno-rytmiczne, integracyjne.


8:30 - 9:00

Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy dydaktyczne (ćw. spostrzegawczości, ćw. pamięci, ćw. orientacji przestrzennej, ćw. manualnej j. angielski, ćw. z zakresu profilaktyki logopedycznej). Ćwiczenia poranne.


9:00-9:30

Śniadanie - kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Zabiegi higieniczno- porządkowe.


9:30-10:30

Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według planu tygodniowego.


10:30- 11:00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci.


11:00- 12:00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko, zabawy ruchowe, tropiące, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy na podwórku.


12:00 - 12:30

Przygotowanie do obiadu, obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.


12:30 - 13:00

Poobiedni odpoczynek – słuchanie bajek/opowiadań.


13:00 - 13:30

Swobodna zabawa dzieci – podejmowanie działań.


13:30 - 14:00

Gry i zabawy z całą grupą.


14:00 - 14:15

Podwieczorek, zabiegi higieniczne.


14:15 - 16:30

Zabawy swobodne dzieci, zabawy na placu zabaw.