Dostęp dla niepełnosprawnych:

Dane adresowe

Nasz adres

Przedszkole nr 3 w Orzeszu - Zawadzie

ul. Szkolna 55

43-180 Orzesze

Telefon:

(032) 22 15 610

Organem prowadzącym jest:

Urząd Miejski w Orzeszu

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty w Katowicach - oddział w Rybniku


Nasz adres

Przedszkole nr 3 w Orzeszu - Zawadzie

ul. Szkolna 55

43-180 Orzesze

Telefon:

(032) 22 15 610

Organem prowadzącym jest:

Urząd Miejski w Orzeszu

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty w Katowicach - oddział w Rybniku