Pomarańczowe promyki - Bloki tematyczne

Bloki tematyczne na miesiąc: MAJ


1. POLSKA- MÓJ DOM

Dziecko:

- uczy się rozpoznawać zachowania społeczne związane z wyrażaniem szacunku do ojczyzny

- zna nazwę stolicy Polski- Warszawę

- podaje nazwę swojego kraju oraz rozpoznaje godło i flagę Polski
- rozwija poczucie więzi z  "małą ojczyzną"

- zna swój adres zamieszkania

2. W OGRÓDKU 

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa podstawowe części roślin: korzeń, łodygę, liście, kwiaty

- ogląda i porównuje nasiona i cebulki wybranych kwiatów

- podejmuje próby odgadnięcia co może wyrosnąć z danego nasionka bądź cebulki

- poznaje podstawowe czynniki niezbędne do wzrostu roślin: woda, gleba, słońce, temperatura

- obserwuje wzrost roślin w kąciku przyrody

- zbiera okazy do kącika przyrody i nazywa je

- rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze

- wyodrębnia przedmioty do policzenia, szacuje Ile ich może być? i liczy

- używa liczebników porządkowych

- zauważa, iż ostatni wymieniony liczebnik oznacza także liczbę policzonych obiektów

3. W KRAINIE MUZYKI

Dziecko:

- wzbogaca słownictwo o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy

- poznaje wybrane instrumenty muzyczne: skrzypce, trąbka, bębenek, harfa, trójkąt, fortepian
- gra na wybranych instrumentach muzycznych według podanego rytmu

- dopasowuje usłyszane dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne z konkretnymi instrumentami

- uczy się prawidłowej postawy i prawidłowego oddechu podczas zabaw wokalnych

- kształtuje umiejętność liczenia obiektów, w tym swoich palców

- ustala równoliczność przez przeliczanie i przyporządkowywanie jeden do jednego

4. ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY

Dziecko:

- opisuje wygląd i nazwy stworzeń  żyjących na łące: motyl, pszczoła, biedronka, konik polny, ślimak

zwraca uwagę na charakterystyczne cechy wyglądu, sposób poruszania się stworzeń żyjących na łące

- poznaje ciekawostki dotyczące wybranych zwierząt żyjących na łące

- obserwuje przyrodę na łące, w ogrodzie przedszkolnym

- używa lupy do obserwacji

- wnioskuje Ile ich jest na podstawie zbiorów zastępczych

5. RODZINA TO ŚWIETNA DRUŻYNA

Dziecko: 

- potrafi określić pokrewieństwo między członkami swojej rodziny

- potrafi wymienić członków swojej rodziny oraz podać ich imiona

- zna funkcję, jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny

- opowiada o wydarzeniach z życia rodziny

- opowiada o pracy wykonywanej przez swoich rodziców

- z chęcią wykonuje upominki dla najbliższych i obdarowuje ich
- kształtuje poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

- rozszerza zakres liczenia i ustala, ile jest

- stosuje regułę: wynik liczenia nie zmienia się, chociaż zmienia się kierunek liczenia i przestawia się liczone obiekty

Bloki tematyczne na miesiąc: MAJ


1. POLSKA- MÓJ DOM

Dziecko:

- uczy się rozpoznawać zachowania społeczne związane z wyrażaniem szacunku do ojczyzny

- zna nazwę stolicy Polski- Warszawę

- podaje nazwę swojego kraju oraz rozpoznaje godło i flagę Polski
- rozwija poczucie więzi z  "małą ojczyzną"

- zna swój adres zamieszkania

2. W OGRÓDKU 

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa podstawowe części roślin: korzeń, łodygę, liście, kwiaty

- ogląda i porównuje nasiona i cebulki wybranych kwiatów

- podejmuje próby odgadnięcia co może wyrosnąć z danego nasionka bądź cebulki

- poznaje podstawowe czynniki niezbędne do wzrostu roślin: woda, gleba, słońce, temperatura

- obserwuje wzrost roślin w kąciku przyrody

- zbiera okazy do kącika przyrody i nazywa je

- rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze

- wyodrębnia przedmioty do policzenia, szacuje Ile ich może być? i liczy

- używa liczebników porządkowych

- zauważa, iż ostatni wymieniony liczebnik oznacza także liczbę policzonych obiektów

3. W KRAINIE MUZYKI

Dziecko:

- wzbogaca słownictwo o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy

- poznaje wybrane instrumenty muzyczne: skrzypce, trąbka, bębenek, harfa, trójkąt, fortepian
- gra na wybranych instrumentach muzycznych według podanego rytmu

- dopasowuje usłyszane dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne z konkretnymi instrumentami

- uczy się prawidłowej postawy i prawidłowego oddechu podczas zabaw wokalnych

- kształtuje umiejętność liczenia obiektów, w tym swoich palców

- ustala równoliczność przez przeliczanie i przyporządkowywanie jeden do jednego

4. ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY

Dziecko:

- opisuje wygląd i nazwy stworzeń  żyjących na łące: motyl, pszczoła, biedronka, konik polny, ślimak

zwraca uwagę na charakterystyczne cechy wyglądu, sposób poruszania się stworzeń żyjących na łące

- poznaje ciekawostki dotyczące wybranych zwierząt żyjących na łące

- obserwuje przyrodę na łące, w ogrodzie przedszkolnym

- używa lupy do obserwacji

- wnioskuje Ile ich jest na podstawie zbiorów zastępczych

5. RODZINA TO ŚWIETNA DRUŻYNA

Dziecko: 

- potrafi określić pokrewieństwo między członkami swojej rodziny

- potrafi wymienić członków swojej rodziny oraz podać ich imiona

- zna funkcję, jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny

- opowiada o wydarzeniach z życia rodziny

- opowiada o pracy wykonywanej przez swoich rodziców

- z chęcią wykonuje upominki dla najbliższych i obdarowuje ich
- kształtuje poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

- rozszerza zakres liczenia i ustala, ile jest

- stosuje regułę: wynik liczenia nie zmienia się, chociaż zmienia się kierunek liczenia i przestawia się liczone obiekty