"Żółte Promyki" 5/6-latki

Wychowawczyni: mgr Michalina Wydra, mgr Justyna Bańczyk 

Ramowy rozkład dnia w grupie "Żółte Promyki":

Część I: poranna

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30 Gry i zabawy stolikowe; zabawy w małych grupach; zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawa ruchowa.

8:30 – 8:50  Wprowadzenie do zajęć;/ zabawa dydaktyczna.

8:50 – 9:00  Ćwiczenia poranne.

9:00 – 9:30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience; śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie; zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

Część II - główna

9:30 – 10:20  Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć.  Zabawy ruchowe między zajęciami. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:20 –11:00  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11.00 –12:00  Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka i doskonalenie czynności  ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków). Zabawy samodzielne, zabawy tropiące, obserwacja przyrody w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.

12:00 –12.30 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, Dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne po obiedzie. Mycie zębów.

12:30 – 12:50 Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, relaks, wyciszenie.

Część III - poobiednia

12:50 – 13:30  Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z tematyki dziennej i tygodniowej. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

13.30 – 14.00 Zabawy w małych grupach podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.

14:00 – 14:20 Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.

14.20 – 16.30  Zabawy dowolne w sali lub na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy plastyczne, ruchowe, ze śpiewem. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna z dziećmi

Gimnastyka: środa

Język angielski: 

wtorek i piątek 13.00 – 13.30

Religia:

poniedziałek i czwartek: 13:00 - 13:30

Bloki tematyczne na miesiąc: LUTY

1. „KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU”

- ustala równoliczność w dwóch zbiorach poprzez policzenie znajdujących się tam obiektów;

- ustala równoliczność zbiorów poprzez ustawianie w pary: łączenie elementów kreską, nakładanie jednego elementu na drugi, zsuwanie parami do siebie, rozsuwanie po dwa itp.

- poznaje obraz graficzny litery G,g. Kreśli literę G,g samodzielnie i po śladzie;

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Sherborne;

-  czerpie radość z uczestnictwa w balu, prezentuje swój strój przed grupą;

- buduje płoty o zmiennych wzorach, precyzyjne łączy klocki w linii prostej;

2. „BEZPIECZNE FERIE”

- wie, w jaki sposób można bezpiecznie spędzić ferie zimowe,

- wie, jak należy unikać miejsc niebezpiecznych podczas zabawy

- umie ocenić postępowania rówieśników,

- rozpoznaje kształt litery P,p i wyróżnia ją spośród innych;

- ustala równoliczność i orzeka: kto ma więcej, kto ma mniej, a może jest tyle samo;

- rozróżnia i nazywa cyfrę 7

Wychowawczyni: mgr Michalina Wydra, mgr Justyna Bańczyk 

Ramowy rozkład dnia w grupie "Żółte Promyki":

Część I: poranna

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30 Gry i zabawy stolikowe; zabawy w małych grupach; zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawa ruchowa.

8:30 – 8:50  Wprowadzenie do zajęć;/ zabawa dydaktyczna.

8:50 – 9:00  Ćwiczenia poranne.

9:00 – 9:30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience; śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie; zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

Część II - główna

9:30 – 10:20  Zajęcia kierowane z cała grupą realizowane pod kierunkiem nauczyciela według tygodniowego rozkładu zajęć.  Zabawy ruchowe między zajęciami. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:20 –11:00  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11.00 –12:00  Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka i doskonalenie czynności  ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków). Zabawy samodzielne, zabawy tropiące, obserwacja przyrody w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe na podwórku.

12:00 –12.30 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, Dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne po obiedzie. Mycie zębów.

12:30 – 12:50 Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, relaks, wyciszenie.

Część III - poobiednia

12:50 – 13:30  Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z tematyki dziennej i tygodniowej. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

13.30 – 14.00 Zabawy w małych grupach podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe z całą grupą.

14:00 – 14:20 Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.

14.20 – 16.30  Zabawy dowolne w sali lub na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy plastyczne, ruchowe, ze śpiewem. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna z dziećmi

Gimnastyka: środa

Język angielski: 

wtorek i piątek 13.00 – 13.30

Religia:

poniedziałek i czwartek: 13:00 - 13:30

Bloki tematyczne na miesiąc: LUTY

1. „KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU”

- ustala równoliczność w dwóch zbiorach poprzez policzenie znajdujących się tam obiektów;

- ustala równoliczność zbiorów poprzez ustawianie w pary: łączenie elementów kreską, nakładanie jednego elementu na drugi, zsuwanie parami do siebie, rozsuwanie po dwa itp.

- poznaje obraz graficzny litery G,g. Kreśli literę G,g samodzielnie i po śladzie;

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Sherborne;

-  czerpie radość z uczestnictwa w balu, prezentuje swój strój przed grupą;

- buduje płoty o zmiennych wzorach, precyzyjne łączy klocki w linii prostej;

2. „BEZPIECZNE FERIE”

- wie, w jaki sposób można bezpiecznie spędzić ferie zimowe,

- wie, jak należy unikać miejsc niebezpiecznych podczas zabawy

- umie ocenić postępowania rówieśników,

- rozpoznaje kształt litery P,p i wyróżnia ją spośród innych;

- ustala równoliczność i orzeka: kto ma więcej, kto ma mniej, a może jest tyle samo;

- rozróżnia i nazywa cyfrę 7