Dostęp dla niepełnosprawnych:

Rozkład dnia przedszkola

Część I – poranna

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze .Kontakty indywidualne , zabawy integrujące ,zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci , Praca wyrównawcza o charakterze wyrównaczo-stymulującym.

8:45 - 9:00

Poranne zabawy ruchowe .Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe , czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience . 

9:00 - 9:20

Śniadanie-realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności , nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie .

9:20 - 9:40 

Czynności higieniczne po śniadaniu : mycie rąk , zębów . Przygotowanie do zajęć.

Część II-główna 

9:40 - 11:45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej .
Organizowanie zabaw twórczych , ruchowych stymulujących rozwój dziecka , zgodnie z tematyką.

Zabawy samodzielne w ogrodzie lub w sali przy niewielkim udziale nauczyciela , zajęcia ruchowe , wycieczki , spacery -obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych .

11:45 - 12:00

Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe

11:50 - 12:00

Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30

Obiad- celebrowanie posiłku .Realizacja założeń w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami , kultury spożywania posiłków dbałości o zdrowie.

12:30 - 12:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie

12:45 - 13:00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę

Część III – popołudniowa

13:00 - 13:55

Samodzielna zabawa dzieci –podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela . praca indywidualna  z dzieckiem o charakterze wyrównawczo-stymulującym  oraz praca z dzieckiem zdolnym .Zabawy na podwórku przedszkolnym.  

13:50 - 14:00

Czynności porządkowe, mycie rąk

14:00 - 14:15

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków

14:15 – 16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, rozmowy kierowane i spontaniczne wynikające z sytuacji.

Zabawy dowolne wg zainteresowań

Zabawy swobodne i ruchowe na podwórku przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Część I – poranna

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze .Kontakty indywidualne , zabawy integrujące ,zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci , Praca wyrównawcza o charakterze wyrównaczo-stymulującym.

8:45 - 9:00

Poranne zabawy ruchowe .Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe , czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience . 

9:00 - 9:20

Śniadanie-realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności , nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie .

9:20 - 9:40 

Czynności higieniczne po śniadaniu : mycie rąk , zębów . Przygotowanie do zajęć.

Część II-główna 

9:40 - 11:45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej .
Organizowanie zabaw twórczych , ruchowych stymulujących rozwój dziecka , zgodnie z tematyką.

Zabawy samodzielne w ogrodzie lub w sali przy niewielkim udziale nauczyciela , zajęcia ruchowe , wycieczki , spacery -obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych .

11:45 - 12:00

Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe

11:50 - 12:00

Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30

Obiad- celebrowanie posiłku .Realizacja założeń w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami , kultury spożywania posiłków dbałości o zdrowie.

12:30 - 12:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie

12:45 - 13:00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę

Część III – popołudniowa

13:00 - 13:55

Samodzielna zabawa dzieci –podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela . praca indywidualna  z dzieckiem o charakterze wyrównawczo-stymulującym  oraz praca z dzieckiem zdolnym .Zabawy na podwórku przedszkolnym.  

13:50 - 14:00

Czynności porządkowe, mycie rąk

14:00 - 14:15

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków

14:15 – 16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, rozmowy kierowane i spontaniczne wynikające z sytuacji.

Zabawy dowolne wg zainteresowań

Zabawy swobodne i ruchowe na podwórku przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.