Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca 

 do Przedszkola Nr 3 w Orzeszu- Zawadzie 

na rok szkolny 2022/2023

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci zamieszkałe w Orzeszu

i urodzone w latach : 2016-2019 .

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie

w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu -Zawadzie w dniach :

od 04 kwietnia do 08 kwietnia 

 w godzinach pracy przedszkola tj. od 6:30 do 16:30.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze wzorami załączników można pobrać

w Przedszkolu Nr 3 w Orzeszu –Zawadzie , na stronie internetowej przedszkola

(p3.orzesze.pl) lub stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze .

Tam też dostępny jest „Regulamin postępowania rekrutacyjnego ” .

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca 

 do Przedszkola Nr 3 w Orzeszu- Zawadzie 

na rok szkolny 2022/2023

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci zamieszkałe w Orzeszu

i urodzone w latach : 2016-2019 .

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie

w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu -Zawadzie w dniach :

od 04 kwietnia do 08 kwietnia 

 w godzinach pracy przedszkola tj. od 6:30 do 16:30.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze wzorami załączników można pobrać

w Przedszkolu Nr 3 w Orzeszu –Zawadzie , na stronie internetowej przedszkola

(p3.orzesze.pl) lub stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze .

Tam też dostępny jest „Regulamin postępowania rekrutacyjnego ” .

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.