Dostęp dla niepełnosprawnych:

Zasady rekrutacji

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 9 do 27 stycznia 2023r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 9 do 27 stycznia 2023r.